Turnen in Nederland

 

Waarom deze site

Als je zoekt op internet vind je best wel wat interessants over turnen. Ook over de technieken en de puntenwaardering etc. Maar je moet wel weten waar je moet zoeken. Daarom op deze site: verwijzingen naar de puntentellingen - met betrekking tot turnen zoals aangegeven door het KNGU -, videos, bewegende plaatjes (gif) etc. Het doel en waarom KNGU, en alles wat interessant genoeg is in mijn ogen!

Veel plezier en haal er je voordeel uit.
Lees verder of kies een van de linken hieronder:

| Turnen | Nieuws | Wedstrijdresultaat | NL-turnsters | Gastenboek |
| Turn linken | Foto linken | Video linken | Andere Linken |


Turnen anno 2007

 

Waarom ga je op turnen?

  1. Turnen is goed voor je coördinatie (dingen tegelijkertijd doen), en je fijne motoriek (fijne en kleine bewegingen van het lichaam).
  2. Turnen zorgt ervoor dat je lenig wordt.
  3. Turnen maakt je sterk.
  4. Turnen helpt je te leren luisteren en aanwijzingen op te volgen.
  5. Turnen geeft je meer zelfvertrouwen en je word zelfverzekerder
  6. Turnen helpt je vrienden te maken.
  7. Turnen maakt je fit.
  8. Turnen is de opstap voor andere sporten en maakt het gemakkelijk.
  9. Turnen ontwikkelt je fijne motoriek beter.
  10. TURNEN IS LEUK !!

Ontstaansgeschiedenis van turnen

Turnen was al bekend in de tijd van de Romeinen, die het arte Gymnastica noemden. De basisvormen van de huidige turntoestellen en turnbewegingen werden echter ontwikkeld door Friedrich Ludwig Jahn (1778-1852), de grondlegger van de 'Duitse School'. In 1811 opende Jahn op de Hasenheide bij Berlijn de eerste Turnplatz. Samen met zijn leerling Ernst Eiselen ontwierp hij turntoestellen, onder andere de brug en de rekstok ... [Zie Wikipedia over hoe Turnen ontstond!]

In 1896, op de eerste moderne Olympische spelen was turnen één van de zeven sporten. In 1908 deed Nederland voor de eerste keer mee aan de Olympische spelen en daarna nog een keer in 1928. In 1928 haalde de Nederlandse turnvrouwen zelfs een gouden medaille. Pas in 1963 haalde Nederland weer een gouden medaille op de brug bij de dames (Thea Belmer). Daarna zijn er geen olympische successen meer geboekt.
De wereldkampioenschappen turnen worden sinds 1903 gehouden. De belgische stad Antwerpen was de eerste gastheer. In 1903 heeft een Nederlander (Henricus Thijssen ) goud gewonnen op voltige en daarna werd er pas na 2000 weer een succes geboekt door Nederland op deze wedstrijden.

Met een gouden medaille ringen op de WK 2005 te Melbourne brengt Yuri Van Gelder het Nederlandse WK totaal (met vrouwen meegerekend) op vier. Renske Endel behaalde in 2001 (Gent) zilver op brug. Verona van de Leur won in 2002 zilver op de vloer bij de WK in de Hongaarse plaats Debrecen. Met deze turntalenten behoort Nederland bij de top, na tientallen jaren overwicht van voornamelijk Oost-bloklanden als Rusland en Roemenië. [Zie Wormerveer2000.nl over hoe Turnen ontstond!]

Nog meer informatie vind je op www.answers.com topic:gymnastics, maar zoals je ziet is het in het Engels. De beschrijving is heel omvangrijk zowel voor mannen als dames turnen! Dus kijk er maar even op. Wil je hulp? Vul dan onderstaand formulier in! Misschien kunnen we je erbij helpen!

Nog meer informatie vind je op Turnvereniging Dynamica, Ede over de toestellen die gebruikt worden bij turnen. Ja, bij turnen gaat het om beheersing van je lichaam en je technieken op het toestel waarop je de kunst van het turnen moet laten zien!

Er is een verschil tussen gym en turnen

Gym is de "moeder "van alle sporten. Dit betekent dat alle dingen die jij bij "gym" leert belangrijk zijn in andere sporten. (Dit noemen we grondvormen).

Turnen is meer bewegen en oefeningen doen op toestellen terwijl gymmen ook veel spelvormen heeft en wat veelzijdiger is. Turnen is voortgekomen uit het gymmen.

Grondvormen of basisbewegingen zijn:
* rollen en duikelen
* lopen en rennen
* het vangen van een bal
* klimmen
* zwaaien
* springen
* steunen

Damesturnen

Zoals je later zult lezen is damesturnen een van de mogelijkheden om gymnastiek of turnen te beoefenen.

Bij damesturnen heb je 4 toestellen: Sprong, brug, balk en mat.

Sprong. Als je over de kast wil springen heb je een lange aanloop nodig en vlak voor de kast staat dan nog een plank. Daar spring je dan op en komt dan met je handen op de kast. Dan kun je omdat je zo’n vaart hebt, een overslag maken. We moeten dan onze benen strak tegen elkaar houden en je mag ze niet buigen. Als alles dan goed gaat, land je met twee benen gestrekt op een dikke mat.

Brug. De brug bestaat uit 2 rekstokken die iets uit elkaar staan. Je hebt dan 1 hoge en 1 lagere legger. Je begint je oefening meestal op de onderste legger, een paar keer draaien, op de onderste legger gaan staan en dan naar de bovenste legger springen daar zwaai je dan een paar keer flink heen en weer, en springt er dan met een salto van af. Je moet dan weer netjes landen op je voeten op een dikke mat.

Balk. De balk is zooooo smal. Op de balk moet je dan sierlijk heen en weer lopen, huppelpasjes doen, een koprol maken zonder er af te vallen, en als laatste er met een salto weer af. Ook dan moet je weer netjes op je voeten landen op een dikke mat.

Mat. Deze lange mat is ongeveer 15 meter lang en 1½e meter breed. Daar doe je dan allerlei oefeningen op. Koprollen, sprongen, en radslag.

Herenturnen

Op de site van turn-speldag.webs.com staan alle oefenstof voor de turnwedstrijd voor dames en heren online.
Hier kan je ze bekijken/downloaden: Oefenstof Heren: Brug, Mat, Ringen, Sprong, Paard

Oefenstof Heren 3 Oefenstof Heren 4

Oefeningen worden steeds meer uitdagend

Je begrijpt het de uitdaging in alles is dat - als je eenmaal iets onder de knie hebt - je wel verder wilt leren. En daarom zijn er in de oefenstof genoeg oefeningen gestopt waar je heel veel oefening en lef nodig hebt. Wat dacht je van de reuzenzwaai, de zolendraai en flickflack op de balk en een tsukahara op de Pegasus. En van de lange mat ga je over op de vloeroefening al dan niet met muziek.

=======================================

Koninklijke Nederlandse Gymnastiek Unie (KNGU)

Als gymnastiek/turn-beoefenaars zijn we verzameld onder de KNGU. In deze bond bespreken en werken we gezamenlijk uit hoe we onze sport beoefenen en elkaar uitdagen in de wedstrijden die we onderling houden.

De KNGU is op 01-01-1999 ontstaan uit het samengaan van:
a. de Koninklijke Nederlandse Gymnastiek Bond (KNGB) (opgericht 01-07-1987,
door het samengaan van het Koninklijk Nederlands Gymnastiek Verbond (KNGV), (opgericht 15-03-1868) en de Nederlandse Katholieke Gymnastiek Bond (NKGB), (opgericht 08-05-1921));
b. het Koninklijk Nederlands Christelijk Gymnastiek Verbond (KNCGV), (opgericht 26-03-1910).

** Doel van het KNGU

De KNGU stelt zich ten doel:
1. het bevorderen en het doen bevorderen van het beoefenen van de gymnastiek in al haar verschijningsvormen;
2. het verenigen van alle beoefenaars van de gymnastiek in Nederland in één sportbond;
3. alles te doen wat tot het doel bevorderlijk kan zijn.

In 2005 zijn vernieuwingen in gang gezet in de richting van het opzetten van "de topsportstructuur voor alle disciplines met Olympische aspiraties". (lees: dromen/wensen om aan de Olympische spelen mee te doen.)
De topsport is met de invoering van deze structuur geheel in handen gekomen van de topsportmanager en maakt geen deel meer uit van de productgroepen.

Het wedstrijdsysteem in het turnen op nationaal niveau heeft ook een wijziging doorgemaakt, want voor het "Landelijk Oefenstof Systeem"(LOS) is het "Nationaal Turnsysteem" (NTS) in de plaats gekomen. De idee hierachter is een betere doorstroming is naar alle niveaus.

** Productgroepen

Een productgroep is een onderdeel van het totale Gymnastiek/turnaanbod, zoals Aangepast sporten, Acrogym, Demogym, Groepsspringen, Jazzdans, Ouder & Kindgym / Kleuter gymnastiek, Rhönrad, Ringenzwaaien, Ritmische Gymnastiek, Rope Skipping, SportFit 50+, Sports Aerobics, Trampolinespringen, Turnen Dames, Turnen Heren, Wereldgymnaestrad.

** Wedstrijden

We doen mee aan regionale en landelijke wedstijden. En de hele goeien doen mee met de Internationale en Olympische wedstrijden.

Alle vormen van oefeningen zijn beschreven en hebben een cijfer (punten) die je kunt behalen met het goed uitvoeren van de oefening. Al deze punten worden aan het eind van de totale oefening opgeteld en geven een eindtotaal waardoor je wordt uitgeroepen tot winnaar of niet!.

Als we zo'n wedstrijd doen dan zijn we met ons allen toch wel 3 uur bezig, waarvan de meeste tijd toch wachten is en kijken hoe de anderen het doen! Een oefening duurt niet langer dan 1,5 minuut. Maar geloof het of niet .. aan het eind van de oefening heb je soms helemaal geen puf meer.

En dat is waar het bij sporten om gaat!

 

>> In Gastenboek schrijven! <<


About Specialized Kinesiology
Orthokin.nl uses Specialized Kinesiology! A method that is designed for balancing the mental / physical / emotional / structural / energetic. Parts that combined form the total body. Balancing happens - extensively - in dialog with the body using Muscle Monitoring (Spiertesten).

Orthokin.nl gebruikt Gespecialiseerde Kinesiologie! Een methode dat het balanceren van het mentale / de energieverwerking / emotionale / structurele / energetische tot doel heeft. Delen die gezamenlijk het gehele concept van het lichaam omvatten. Het in balans brengen gebeurt - extensief - in dialoog met het lichaam met behulp van de Muscle Monitor (Spiertesten).


Stuur je opmerking of vraag!


Wil je iets vermelden? Hier is de mogelijkheid!

Name:
E-mail Address:
Herhaal E-mail Address:

Subject:

Comments:


 

Anti Spam Blocker - Help Fight Spam Email!


_ (NONE) _ ]

KDO in Apeldoorn |

Gymnastiekvereniging K.D.O. bestaat al vanaf 1916!

KDO werd opgericht voor uitsluitend mannen. Men startte met een groep van 19 leden. Nu is het een algemene gymnastiekvereniging met ca. 60 groepen en totaal ruim 1000 leden van kleuters tot 60+'ers van beide sexen. In al die jaren is dus wel het één en ander gebeurd. Laten we eens zien hoe dat in z'n werk is gegaan.

Wel, het begon op 4 mei 1916. In hotel "De Prins" kwamen enige heren bijeen met het doel een gymnastiekvereniging op te richten voor volwassen mannen. Grote inspirator was de 38-jarige heer A.J. Roggeveen, secretaris van de Apeldoornse afdeling van "Volksweerbaarheid".

De op te richten vereniging was bedoeld als een onderafdeling daarvan. Volksweerbaarheid had tot doel met o.a. sport, gymnastiek en openluchtspel de weerbaarheid van het volk te bevorderen. Medeoprichter, de 26 jarige heer J. Gilson, werd de leider, toen directeur genoemd. Voor kleine jongens was er in Volksweerbaarheid al een gymnastiekclub," Klein Maar Dapper" geheten.

Op de 2e vergadering op 8 juni 1916, gehouden in de gymzaal van de HBS werd de naam Kracht Door Ontwikkeling gekozen. Deze naam werd voorgesteld door dhr. Roggeveen en versloeg met slechts 1 stem de door dhr. Gilson voorgestelde naam: Willen Is Kunnen.

Dhr. J. Grevestuk werd als eerste voorzitter gekozen. Echter niet voor lang, want in 1917 werd directeur Guson tevens voorzitter. Ook dat was geen lang leven beschoren. In 1918 moest dhr. Roggeveen op een roerige vergadering de aanwezigen voorhouden dat een lakse houding van sommige bestuursleden en een te slappe leiding niet de goede weg was voor het voortbestaan van de vereniging.

Bij acclamatie werd toen dhr. C. van Zutphen tot voorzitter gekozen. Deze nam de benoeming voorlopig aan, zo hij zei, tot een geschiktere kandidaat gevonden zou zijn.

[Historie KDO, zie website]