Turnen in Nederland

 

Waarom deze site

Als je zoekt op internet vind je best wel wat interessants over turnen. Ook over de technieken en de puntenwaardering etc. Maar je moet wel weten waar je moet zoeken. Daarom op deze site: verwijzingen naar de puntentellingen - met betrekking tot turnen zoals aangegeven door het KNGU -, videos, bewegende plaatjes (gif) etc. Het doel en waarom KNGU, en alles wat interessant genoeg is in mijn ogen!

Veel plezier en haal er je voordeel uit.
Lees verder of kies een van de linken hieronder:

| Turnen | Nieuws | Wedstrijdresultaat | NL-turnsters | Gastenboek |
| Turn linken | Foto linken | Video linken | Andere Linken |


Fotos

 

Marine Debauve
Marine Debauve op de balk

*** nieuw *** Turnfoto's van Martin Koopman *** NIEUW ***

Link

Link

Link

 

>> In Gastenboek schrijven! <<


About Specialized Kinesiology
Orthokin.nl uses Specialized Kinesiology! A method that is designed for balancing the mental / physical / emotional / structural / energetic. Parts that combined form the total body. Balancing happens - extensively - in dialog with the body using Muscle Monitoring (Spiertesten).

Orthokin.nl gebruikt Gespecialiseerde Kinesiologie! Een methode dat het balanceren van het mentale / de energieverwerking / emotionale / structurele / energetische tot doel heeft. Delen die gezamenlijk het gehele concept van het lichaam omvatten. Het in balans brengen gebeurt - extensief - in dialoog met het lichaam met behulp van de Muscle Monitor (Spiertesten).


Stuur je opmerking of vraag!


Wil je iets vermelden? Hier is de mogelijkheid!

Name:
E-mail Address:
Herhaal E-mail Address:

Subject:

Comments:


 

Anti Spam Blocker - Help Fight Spam Email!


_ (NONE) _ ]

KDO in Apeldoorn |

Gymnastiekvereniging K.D.O. bestaat al vanaf 1916!

KDO werd opgericht voor uitsluitend mannen. Men startte met een groep van 19 leden. Nu is het een algemene gymnastiekvereniging met ca. 60 groepen en totaal ruim 1000 leden van kleuters tot 60+'ers van beide sexen. In al die jaren is dus wel het één en ander gebeurd. Laten we eens zien hoe dat in z'n werk is gegaan.

Wel, het begon op 4 mei 1916. In hotel "De Prins" kwamen enige heren bijeen met het doel een gymnastiekvereniging op te richten voor volwassen mannen. Grote inspirator was de 38-jarige heer A.J. Roggeveen, secretaris van de Apeldoornse afdeling van "Volksweerbaarheid".

De op te richten vereniging was bedoeld als een onderafdeling daarvan. Volksweerbaarheid had tot doel met o.a. sport, gymnastiek en openluchtspel de weerbaarheid van het volk te bevorderen. Medeoprichter, de 26 jarige heer J. Gilson, werd de leider, toen directeur genoemd. Voor kleine jongens was er in Volksweerbaarheid al een gymnastiekclub," Klein Maar Dapper" geheten.

Op de 2e vergadering op 8 juni 1916, gehouden in de gymzaal van de HBS werd de naam Kracht Door Ontwikkeling gekozen. Deze naam werd voorgesteld door dhr. Roggeveen en versloeg met slechts 1 stem de door dhr. Gilson voorgestelde naam: Willen Is Kunnen.

Dhr. J. Grevestuk werd als eerste voorzitter gekozen. Echter niet voor lang, want in 1917 werd directeur Guson tevens voorzitter. Ook dat was geen lang leven beschoren. In 1918 moest dhr. Roggeveen op een roerige vergadering de aanwezigen voorhouden dat een lakse houding van sommige bestuursleden en een te slappe leiding niet de goede weg was voor het voortbestaan van de vereniging.

Bij acclamatie werd toen dhr. C. van Zutphen tot voorzitter gekozen. Deze nam de benoeming voorlopig aan, zo hij zei, tot een geschiktere kandidaat gevonden zou zijn.

[Historie KDO, zie website]