Turnen in Nederland

 

Waarom deze site

Als je zoekt op internet vind je best wel wat interessants over turnen. Ook over de technieken en de puntenwaardering etc. Maar je moet wel weten waar je moet zoeken. Daarom op deze site: verwijzingen naar de puntentellingen - met betrekking tot turnen zoals aangegeven door het KNGU -, videos, bewegende plaatjes (gif) etc. Het doel en waarom KNGU, en alles wat interessant genoeg is in mijn ogen!

Veel plezier en haal er je voordeel uit.
Lees verder of kies een van de linken hieronder:

| Turnen | Nieuws | Wedstrijdresultaat | NL-turnsters | Gastenboek |
| Turn linken | Foto linken | Video linken | Andere Linken |


Nieuws

 

EK Turnen
Het EK Turnen 2007 zal plaats vinden in de Amsterdam RAI van donderdag 26 april tot en met zondag 29 april. Voorafgaande aan de wedstrijden zijn er twee dagen met podiumtrainingen die ook voor het publiek toegankelijk zijn. Op woensdagavond is de spetterende openingsceremonie waaraan tientallen turners, jazzdansers en acrogymnasten zullen deelnemen.
(http://www.ekturnen2007.nl/nieuws/)

Turnen op Wikipedia
Turnen is een individuele sport die wordt uitgevoerd met behulp van toestellen. Het is een onderdeel van de Olympische Spelen, en is ontstaan in de zogenaamde Duitse school uit de 19e eeuw. Turnen dient niet te worden verward met gymnastiek.
(http://nl.wikipedia.org/wiki/Turnen)

Wedstrijduitslagen
Wedstrijduitslagen TON turnsters

Meer controles gewenst in de turnwereld
AMSTERDAM - Een van Nederlands bekendste sportartsen verklaarde donderdagnacht bij het NOC*NSF Sportgala dat de ‘genotmiddelen’ die ex-wereldkampioen Yuri van Gelder volgens een beschuldiging van zijn ex-coach zou gebruiken, geen koffie en thee waren, maar cocaïne betroffen. Hij beweerde ook dat dat feit in de sportartsenij al een jaar bekend was.

Samenwerking en donoren gevraagd voor Turnhal in Suiname
Verzoek om samenwerking voor het opzetten van een turnhal in Suriname en het donoren van turntoestellen.Alsmede het organiseren van turnwedstrijden.

ER IS BIJ ONS HEEL VEEL TALLENT, MAAR WEINIG DESKUNDIGHEID. WIE WAAGT HET OM IETS TE BEGINNNEN.

Link

Link

Link

Link

Link

Link

 

>> In Gastenboek schrijven! <<


About Specialized Kinesiology
Orthokin.nl uses Specialized Kinesiology! A method that is designed for balancing the mental / physical / emotional / structural / energetic. Parts that combined form the total body. Balancing happens - extensively - in dialog with the body using Muscle Monitoring (Spiertesten).

Orthokin.nl gebruikt Gespecialiseerde Kinesiologie! Een methode dat het balanceren van het mentale / de energieverwerking / emotionale / structurele / energetische tot doel heeft. Delen die gezamenlijk het gehele concept van het lichaam omvatten. Het in balans brengen gebeurt - extensief - in dialoog met het lichaam met behulp van de Muscle Monitor (Spiertesten).


Stuur je opmerking of vraag!


Wil je iets vermelden? Hier is de mogelijkheid!

Name:
E-mail Address:
Herhaal E-mail Address:

Subject:

Comments:


 

Anti Spam Blocker - Help Fight Spam Email!


_ (NONE) _ ]

KDO in Apeldoorn |

Gymnastiekvereniging K.D.O. bestaat al vanaf 1916!

KDO werd opgericht voor uitsluitend mannen. Men startte met een groep van 19 leden. Nu is het een algemene gymnastiekvereniging met ca. 60 groepen en totaal ruim 1000 leden van kleuters tot 60+'ers van beide sexen. In al die jaren is dus wel het één en ander gebeurd. Laten we eens zien hoe dat in z'n werk is gegaan.

Wel, het begon op 4 mei 1916. In hotel "De Prins" kwamen enige heren bijeen met het doel een gymnastiekvereniging op te richten voor volwassen mannen. Grote inspirator was de 38-jarige heer A.J. Roggeveen, secretaris van de Apeldoornse afdeling van "Volksweerbaarheid".

De op te richten vereniging was bedoeld als een onderafdeling daarvan. Volksweerbaarheid had tot doel met o.a. sport, gymnastiek en openluchtspel de weerbaarheid van het volk te bevorderen. Medeoprichter, de 26 jarige heer J. Gilson, werd de leider, toen directeur genoemd. Voor kleine jongens was er in Volksweerbaarheid al een gymnastiekclub," Klein Maar Dapper" geheten.

Op de 2e vergadering op 8 juni 1916, gehouden in de gymzaal van de HBS werd de naam Kracht Door Ontwikkeling gekozen. Deze naam werd voorgesteld door dhr. Roggeveen en versloeg met slechts 1 stem de door dhr. Gilson voorgestelde naam: Willen Is Kunnen.

Dhr. J. Grevestuk werd als eerste voorzitter gekozen. Echter niet voor lang, want in 1917 werd directeur Guson tevens voorzitter. Ook dat was geen lang leven beschoren. In 1918 moest dhr. Roggeveen op een roerige vergadering de aanwezigen voorhouden dat een lakse houding van sommige bestuursleden en een te slappe leiding niet de goede weg was voor het voortbestaan van de vereniging.

Bij acclamatie werd toen dhr. C. van Zutphen tot voorzitter gekozen. Deze nam de benoeming voorlopig aan, zo hij zei, tot een geschiktere kandidaat gevonden zou zijn.

[Historie KDO, zie website]